Kabobs


Kubideh Kabob

Kubideh Kabob

$13.00

Chicken Kabob

Chicken Kabob

$13.00

Filet Kabob

Filet Kabob

$17.00

Lamb Kabob

Lamb Kabob

$15.00

Joojeh Kabob

Joojeh Kabob

$15.00

Rack of Lamb

Rack of Lamb

$25.00

Salmon Kabob

Salmon Kabob

$16.00

Chicken Shish Kabob

Chicken Shish Kabob

$14.00

Ground Chicken Kabob

Ground Chicken Kabob

$13.00

Caspian Combo

Caspian Combo

$14.00

Soltani

Soltani

$19.00

Lamb Combo

Lamb Combo

$19.00

Filet Combo

Filet Combo

$20.00

Super Combo

Super Combo

$23.00

Sauteed Vegetables with Rice and Chicken

Sauteed Vegetables with Rice and Chicken

$15.00

Ground Beef & Chicken Kabob

Ground Beef & Chicken Kabob

$13.00

Quail Kabob (NEW)

Quail Kabob (NEW)

$15.00


All content and images are properties of Caspian House of Kabob, Kentlands MD © 2022 Caspian At Kentlands